WordPress: Export linków z komentarzy – Skrypt PHP

Skrypt służy do wyciągania linków ze swoich blogów, najlepsza skuteczność będzie na blogach typu Auto Aprove.
Technika wiekowa, jednak wciąż skuteczna. Nie wymaga proxy, kredytów captchy czy specjalistycznych narzędzi poza otwartym wordpressem.

Co prawda szansa na odnalezienie „wysokiej jakości” miejscówki jest znikoma (choć perełki się zdarzają), ale jak to górale powiadają „link to link” a 3,4,5,6,7 poziom sam się przecież nie podlinkuje (:

[tcsublocker]

Autorem gotowca jest: arve_lek

<?
/*********************** KONFIGURACJA ***********************/
 
//dane do bazy
$baza = array(
    'host' => 'localhost',
    'database' => 'wp',
    'user' => 'root',
    'password' => ''
);
 
//jakie kolumny można zapisać
$kolumny = array('comment_content', 'comment_author_url', 'comment_author');
 
//wywoływane zapytanie
$zapytanie = "SELECT * FROM `wp_comments` WHERE `comment_approved` = 'spam'";
 
 
/*********************** IMPLEMENTACJA ***********************/
function get_column($column){
    global $baza, $zapytanie;
 
    //podłączenie do bazy
    $pdo = new PDO( 'mysql:host='.$baza['host'].';dbname=' . $baza['database'], $baza['user'], $baza['password'], array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES utf8") );
 
    //wyciągnięcie komentarzy
    $sth = $pdo->prepare($zapytanie); $sth->execute();
 
    //umieszczanie komentarzy w tablicy
    $lines = array();
    $results = $sth->fetchAll();
    foreach ($results as $result)
    {
        $lines[] = $result[$column];
    }
 
    return $lines;
}
 
/*********************** WIDOK ***********************/
if (isset($_GET['column']))
{
    $file = implode("\r\n", get_column($_GET['column']));
 
    header('Content-Description: File Transfer');
    header('Content-Type: application/octet-stream');
    header('Content-Disposition: attachment; filename='. $_GET['column'] . '.txt');
    header('Content-Transfer-Encoding: binary');
    header('Expires: 0');
    header('Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0');
    header('Pragma: public');
    header('Content-Length: ' . strlen($file));
    ob_clean();
    flush();
    echo $file;
    exit;
}
else
{
    echo 'Wybierz kolumnę:<br>';
    foreach ($kolumny as $kolumna)
        echo '<a href="?column='.$kolumna.'">'.$kolumna.'</a> ';
}
 
?>

[/tcsublocker]

Tagi: , , ,
Napisano w Skryptorium