Statystyki: Żądania organów ścigania o udostępnienie informacji od Google

Te statystyki odzwierciedlają liczbę wniosków o udostępnienie informacji, otrzymanych przez Google i YouTube od organów ścigania, odsetek żądań, które całkowicie lub częściowo spełniliśmy, i liczbę wskazanych w nich użytkowników lub kont. Każde żądanie rozpatrujemy pod kątem zgodności z literą i duchem prawa. W niektórych przypadkach możemy odmówić ujawnienia informacji lub zawęzić żądanie.

państwo prosi

Co to jest ustawa Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA)?
Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) to amerykańska ustawa, której pierwsza wersja została uchwalona w 1978 r. Określa ona, jak rząd USA zbiera zagraniczne informacje wywiadowcze w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. Ta ustawa powołała sąd Foreign Intelligence Surveillance Court złożony z 11 federalnych sędziów dystryktowych, którzy oceniają rządowe wnioski dotyczące podsłuchu elektronicznego i innych rodzajów gromadzenia informacji wywiadowczych. Powołała ona również sąd Foreign Intelligence Court of Review, do którego można składać odwołania od wyroków sądów FISC. Te sądy mają prawo żądać od firm i innych organizacji prywatnych przekazania informacji związanych z postępowaniami w sprawie działalności obcych wywiadów.

Departament Sprawiedliwości nadzoruje agencje zaangażowane w wykonywanie działań regulowanych przez ustawę FISA. Ustawa zobowiązuje te agencje do regularnego przekazywania informacji Kongresowi i prezentowania wszystkich dokumentów sądowych związanych z FISA. Więcej informacji o FISA zawierają te publikacje wydane przez Congressional Research Service: Raport CRS z 15 listopada 2007 r. i Raport CRS z 7 lipca 2008 r.

Co to jest nakaz NSL (National Security Letter)?
To żądanie udostępnienia informacji zgłaszane przez FBI (Federal Bureau of Investigation), gdy ta lub inna agencja władzy wykonawczej USA prowadzi dochodzenie związane z bezpieczeństwem narodowym. Nakazu NSL nie można użyć w zwykłych sprawach kryminalnych, cywilnych ani administracyjnych.

Więcej informacji o nakazach NSL znajdziesz w tym dokumencie opublikowanym przez Congressional Research Service. FBI ma obowiązek dwa razy w roku składać w Kongresie Stanów Zjednoczonych raporty o tym, jak wykorzystuje nakazy NSL. Ponadto Departament Sprawiedliwości USA regularnie przeprowadza audyty sposobu użycia nakazów NSL przez FBI.

Dla przypomnienia: korzystając z jakiejkolwiek usługi Google akceptujesz regulamin, który jasno zobowiązuje Cię do przestrzegania przepisów wg. prawa stanu Kalifornia gdzie siedzibę ma korporacja Google

Zestawienie wniosków wysłanych prze nasz kraj (aktualnie 1012 w 2013):
http://www.google.com/transparencyreport/userdatarequests/countries/

Tagi: , , , , ,
Napisano w Folwark Zwierzęcy