Przykładowe efekty działań

Efekty, efekty, Efekty, EFEKTY!

Ruch, wyświetlenia, wejścia, przejścia, przekliki czy może konwersja?

Poniżej przedstawiam kilka dość ogólnie przedstawionych studium przypadków efektów moich działań więcej możesz znaleźć bezpośrednio w kategorii Case Studies
W opisach skupiam się zwykle na przeklikach na stronę docelową (wizyty bezpośrednio zainteresowanych klientów) oraz bezpośrednim zyskom ze sprzedaży (konwersji pozyskanego ruchu).

Ostatnio opublikowane studium przypadku:
http://www.zbigniew.dziuba.biz/case-kilka-satelit-branza-tsl.htm
Dotyczące branży spedycyjno logistycznej, gdzie opisałem efekt dziania kilku stron zapleczowych.

Opis przypadku, gdzie pokazane jest ile zdziałać można pojedyńczą stroną – a niszy branży FCMG:
http://www.zbigniew.dziuba.biz/case-pojedynczy-satelita-branza-fcmg.htm

Efekty działań kilkunastu miesięcy „ubocznego” działania odpowiednio przygotowanego zaplecza – w ramach Programu Partnerskiego – nisza branży FCMG
http://www.zbigniew.dziuba.biz/case-program-partnerski-branza-fcmg.htm