Koniec spamu emailingowego i telefonicznego w Polsce!

25 grudnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o prawach konsumenta, jednocześnie zmieniając art. 172 ust. 1 ustawy prawo telekomunikacyjne, który brzmi aktualnie:

Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.

“telekomunikacyjne urządzenie końcowe” to w szczególności komputer lub telefon odbierający pocztę elektroniczną, oznacza to, że nałożono bezwzględny zakaz wysyłania maili marketingowych do użytkowników, którzy wcześniej nie wyrazili na to zgody.

Zamyka to istniejącą w polskim prawie lukę prawną, zezwalającą na wysyłanie spamu z ofertami na adresy firm, oraz powszechnie do tej pory stosowanych „zapytań o zgodę”

Za naruszenie tych przepisów osobom wysyłającym spam grożą kary pieniężne w wysokości do 3 % przychodu ukaranej firmy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.

Email marketing nie zniknie, podobnie jak spamerzy, którzy prawdopodobnie już wkrótce odkryją nowe luki prawne lub w inny sposób pozostaną bezkarni.

Przykładowo firmy, których przychody okażą się niskie, będą ryzykować jedynie stosunkowo niską karę finansową.

Mnie najbardziej cieszy opcja ukrócenia spamu telefonicznego
Jak będzie wyglądało to w praktyce – pokaże czas.

Tagi: , , ,
Napisano w Ahtung! Kliencie