JavaScript Count: up/down

Bibliotek do „zegarków” znacie pewnie już sporo, ja mam cały folder z takimi projektami, większość bazuje na popularnych bibiliotekach js: jQuery czy trochę lżejszym mooTools.

Tutaj przedstawiam dzieło Roberta Hashemian

[tcsublocker]

<script language="JavaScript">
TargetDate = "12/31/2020 5:00 AM";
BackColor = "palegreen";
ForeColor = "navy";
CountActive = true;
CountStepper = -1;
LeadingZero = true;
DisplayFormat = "%%D%% Days, %%H%% Hours, %%M%% Minutes, %%S%% Seconds.";
FinishMessage = "It is finally here!";
</script>
<script language="JavaScript" src="http://scripts.hashemian.com/js/countdown.js"></script>

Oczywiście najlepiej podmienić na swoją kopię biblioteczki.
Ustawienia proste do ogarnięcia: kolor czcionki, tła, data startu i splash alertu.
Aby odliczać „w druga stronę” wystarczy ustawić datę z przeszłości i zmienić parametr odliczania.
Reszta ustawień opisana na stronie autora.

A oto ta malutka biblioteczka:

/*
Author: Robert Hashemian
http://www.hashemian.com/

You can use this code in any manner so long as the author's
name, Web address and this disclaimer is kept intact.
********************************************************
Usage Sample:

<script language="JavaScript">
TargetDate = "12/31/2020 5:00 AM";
BackColor = "palegreen";
ForeColor = "navy";
CountActive = true;
CountStepper = -1;
LeadingZero = true;
DisplayFormat = "%%D%% Days, %%H%% Hours, %%M%% Minutes, %%S%% Seconds.";
FinishMessage = "It is finally here!";
</script>
<script language="JavaScript" src="http://scripts.hashemian.com/js/countdown.js"></script>
*/


function calcage(secs, num1, num2) {
  s = ((Math.floor(secs/num1))%num2).toString();
  if (LeadingZero && s.length < 2)
    s = "0" + s;
  return "<b>" + s + "</b>";
}

function CountBack(secs) {
  if (secs < 0) {
    document.getElementById("cntdwn").innerHTML = FinishMessage;
    return;
  }
  DisplayStr = DisplayFormat.replace(/%%D%%/g, calcage(secs,86400,100000));
  DisplayStr = DisplayStr.replace(/%%H%%/g, calcage(secs,3600,24));
  DisplayStr = DisplayStr.replace(/%%M%%/g, calcage(secs,60,60));
  DisplayStr = DisplayStr.replace(/%%S%%/g, calcage(secs,1,60));

  document.getElementById("cntdwn").innerHTML = DisplayStr;
  if (CountActive)
    setTimeout("CountBack(" + (secs+CountStepper) + ")", SetTimeOutPeriod);
}

function putspan(backcolor, forecolor) {
 document.write("<span id='cntdwn' style='background-color:" + backcolor +
                "; color:" + forecolor + "'></span>");
}

if (typeof(BackColor)=="undefined")
  BackColor = "white";
if (typeof(ForeColor)=="undefined")
  ForeColor= "black";
if (typeof(TargetDate)=="undefined")
  TargetDate = "12/31/2020 5:00 AM";
if (typeof(DisplayFormat)=="undefined")
  DisplayFormat = "%%D%% Days, %%H%% Hours, %%M%% Minutes, %%S%% Seconds.";
if (typeof(CountActive)=="undefined")
  CountActive = true;
if (typeof(FinishMessage)=="undefined")
  FinishMessage = "";
if (typeof(CountStepper)!="number")
  CountStepper = -1;
if (typeof(LeadingZero)=="undefined")
  LeadingZero = true;


CountStepper = Math.ceil(CountStepper);
if (CountStepper == 0)
  CountActive = false;
var SetTimeOutPeriod = (Math.abs(CountStepper)-1)*1000 + 990;
putspan(BackColor, ForeColor);
var dthen = new Date(TargetDate);
var dnow = new Date();
if(CountStepper>0)
  ddiff = new Date(dnow-dthen);
else
  ddiff = new Date(dthen-dnow);
gsecs = Math.floor(ddiff.valueOf()/1000);
CountBack(gsecs);

Download & more:
http://www.hashemian.com/tools/javascript-countdown.htm

[/tcsublocker]

Tagi: , , , ,
Napisano w Narzędzia, Skryptorium