Genialny {spinner|rewritter} w.. js!

W mojej pracy „czasem” trzeba coś przespinować. Podobno z javascriptem nie ma rzeczy niemożliwych, ten skrypcik to (np w porównaniu do appletów mobilnych) prosty tego przykład.

Poniżej kod:

[tcsublocker]

Skrypt z BHW odgrzebany przez OkaZwłokę

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Article Spinner</title>
</head>
<body>
<div style="min-height:500px;">
<table cellpadding="5" cellspacing="5" border="0" align="center" width="800px">
    <tr>
        <td>
            Spyntax content:<br />
            <textarea id="textSpin" rows="10" style="width:100%;"></textarea>
            <input id="chkNewLine" type="checkbox" />Convert newline to &ltbr /&gt
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <input id="inpSpin" type="button" value="Next Spun" onclick="Spin();" /> <input id="inpHtml" type="button" value="Html Code" onclick="Html(this);" style="display:none;" />              
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>            
            <textarea id="textHtml" rows="10" style="width:100%;display:none;"></textarea>
            <label id="lblSpin"></label>
        </td>
    </tr>    
</table>
</div>
<div style="text-align:center;">Provided by <a href="http://www.weontech.com">www.WeOnTech.com</a> -  Auto Blog Network - Blog Post SEO - LinkWheel SEO</div>      
<script type="text/javascript">
    function Html(obj) {
        if (obj.value == 'Html Code') {
            document.getElementById("textHtml").value = document.getElementById("lblSpin").innerHTML;
            document.getElementById("textHtml").style.display = "block";
            document.getElementById("lblSpin").style.display = "none";
            document.getElementById("inpHtml").value = "Preview";
        }
        else {
            document.getElementById("textHtml").style.display = "none";
            document.getElementById("lblSpin").style.display = "block";
            document.getElementById("inpHtml").value = "Html Code";
        }
    }
    function Spin() {
        var content = document.getElementById("textSpin").value.trim();
        if (content == "") {
            alert("Please input spyntax content!");
        }
        else if (content.split("{").length != content.split("}").length) {
            alert("Incorrect spyntax in content! Please re-check it!");
        }
        else {
            if (document.getElementById("chkNewLine").checked) {
                var regX = /\n/gi;
                content = content.replace(regX, "<br />");
            }
            document.getElementById("lblSpin").innerHTML = GetSpinContent(content);
            document.getElementById("inpHtml").style.display = "";
            if (document.getElementById("inpHtml").value == "Preview")
                document.getElementById("textHtml").value = document.getElementById("lblSpin").innerHTML;
        }
    }        
    function GetSpinContent(text) {
        var result = text;
        var reg = new RegExp(/{([^{}]*)\}/i);
        while (matches = reg.exec(result)) {
            var array = new Array();
            array = matches[1].split('|');
            result = result.replace(matches[0], array[Math.floor(Math.random() * array.length)]);
        }

        reg = new RegExp(/\{\{([\s\S]*?)\}\}/i);
        while (match = reg.exec(result)) {
            var array = new Array();
            array = match[1].split('||');
            result = result.replace(match[0], array[Math.floor(Math.random() * array.length)]);
        }
        return result;
    }
</script>
</body>
</html>

[/tcsublocker]

Tagi: , ,
Napisano w Narzędzia, Skryptorium