Automatyczny backup bazy danych na e-mail

Internet to niebezpieczne miejsce, nie ma idealnego sposobu na zabezpieczenie swojej strony. Dlatego możesz czuć się „w miarę” bezpiecznie tylko gdy posiadasz zawsze aktualna kopie bezpieczeństwa.
Skrypt do automatycznego tworzenia kopii bazy danych. Darmowa konkurencja dla kilku płatnych skryptów ostatnio silnie promowanych (:
Kopie bazy danych wysyłane są automatycznie na wskazany adres e-mail
Wymagane podstawowe umiejętności webmasterskie w tym podłączenie zadania cron oraz zabezpieczenia dostępu.

Kod skryptu i gotowa paczka:
[tcsublocker]

<?php
// Create the mysql backup file
// edit this section
$dbhost = "yourhost"; // usually localhost
$dbuser = "yourusername";
$dbpass = "yourpassword";
$dbname = "yourdb";
$sendto = "Webmaster <webmaster@yourdomain.com>";
$sendfrom = "Automated Backup <backup@yourdomain.com>";
$sendsubject = "Daily Mysql Backup";
$bodyofemail = "Here is the daily backup.";
// don't need to edit below this section

$backupfile = $dbname . date("Y-m-d") . '.sql';
system("mysqldump -h $dbhost -u $dbuser -p$dbpass $dbname > $backupfile");

// Mail the file

include( 'Mail.php' );
include( 'Mail/mime.php' );

$message = new Mail_mime();
$text = "$bodyofemail";
$message->setTXTBody( $text );
$message->AddAttachment( $backupfile );
$body = $message->get();
$extraheaders = array( "From"=> $sendfrom, "Subject"=> $sendsubject );
$headers = $message->headers( $extraheaders );
$mail = Mail::factory( "mail" );
$mail->send( $sendto, $headers, $body );

// Delete the file from your server
unlink($backupfile);
?>

Gotowiec pochodzi z:
http://www.theblog.ca/
Paczka do pobrania:
petermysqlbackup.zip

[/tcsublocker]

Tagi: , ,
Napisano w Skryptorium